Locsoló versek

Vicces, komoly, rövid és hosszú húsvéti locsolóversek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Válaszvers lányoknak:

Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!

A többi már fiúknak szól:

Locsoló verset
Mondok most el nektek,
Mit Édesanyámtól
Tanultam, mint gyermek.

De mint a cserépnek
Darabja elveszett,
Kiegészítettem
A hiányzó részeket.

Gyászt öltött magára
Az egész természet,
Midőn Krisztus urunk
A keresztfán vérzett.

Jámbor tanítványai
Zokogva siratták,
Midőn a jó gyermek
A jó édesanyát.

A meghalt testet
Keresztről levették,
Gyólcsba tekerték,
Sziklába temették.

A katonák, kik
Jézust megfeszítették,
A síró asszonyokat
Vízzel szétkergették.

Harmadnap múlva
Megnyílt a sír szája,
Kilépett belőle
Az élet királya

Ezzel mutatta meg,
Lesz még feltámadás,
Lesz még a síron túl
Örökké valóság.

Posta vagyok, posta,
De régen siettem,
Mózes seregéből
Hozzátok érkeztem.

Nem jöttem egy napra,
Se nem egy órára,
Engedelmet kérek
A locsolkodásra.
 
Ma van húsvét napja, második hajnala,
Melyben szokott járni az ifjak tábora.
Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból
Add ki hímesedet arany kosaradból.
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig,
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is.
Hogyha belőle bár kettőt-kettőt kapunk,
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk!
 
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztől, majd meglátod, szép es ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?
 
E háznak kertjében van egy rózsató
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő
Vizet öntök a fejére
Szálljon áldás a kezére
Az Istentől kérem
Piros tojás a bérem
 
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
 
Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden lakóit,
Kívánom, hogy töltsék vígan ennek minden óráit.
Vagyon itt egy szép virágszál, aki, tudom, öntözést vár,
Mert víz nélkül minden plánta, úgy gondolom, elszáradna!
De hogy ô soká viruljon, szép orcája is piruljon,
Megöntözöm piros vízzel, fogadja el jó szívvel!
 
Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,
Szép szívvel es szájjal dicsérjük az Atyát.
Az Atyaistennek imádandó fiát,
Hogy el ne hagyta érni húsvét másodnapját.
Én is, íme, boldog örömet hirdetek,
Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!
Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált,
Ezáltal az élet diadalmat talált.
De hogy minek jöttem én, azt is megmondom:
Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom.
Engem öntözködő ápolónak hívnak,
Vizemből a lánykák friss életet szívnak.
Adja ki a lányát, kérem szeretettel,
Hadd öntsem meg a kezét rózsavizemmel!
 
Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek:
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát e szent napunkat,
és hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert, hogy mit akarok, már azt is megmondom,
öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom.
Frissítő balzsamos víz is van kezembe,
ez hozta húsvétot emlékezetembe.
Engemet öntöző Apollónak hívnak,
vizemtől a lánykák mint virágok nyílnak.
Kérem hát alássan e háznak az urát,
engedje megönteni kedves leánykáját.
 
Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson, mint rózsaszál,
megöntözném: ennyiből áll
e kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.
 
Kinyílott az aranyeső
Én voltam ma a legelső,
aki kora reggel
locsolkodni kelt fel
Minden szőke, barna lány,
Mint a piros tulipán
Virulva-viruljon
Rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni
Szabad-e locsolni?
 
Itt a húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére
Mert a lányok szép virágok
Illatos víz illik rájuk
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.
 
Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.
 
Húsvét reggelén azon jár az eszem,
Hogy locsoló puskám a kezembe vegyem.
Mert várnak a lányok, szép piros tojással,
Egy-két pohár borral és finom pánkóval.*
A legszebbik kislányt jobban megöntözöm,
És a piros tojást szépen megköszönöm.
És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket,
Boldog húsvétot e ház népének.
 
Húsvét másodnapján régi szokás szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok.
 
Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam
Bárány húzta rengő kocsin mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom!
 
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
 
Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:
Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,
Akkor az a kicsi lány, jaj de nagyot nőne!
 
Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.
 
Én kicsike vagyok,
A fogaim nagyok.
Adjanak egy kalácsot,
Hogy harapjak nagyot!
 
Vízbevető hétfő nekünk is úgy tetszik:
Látjuk az utcákon, egymást hogy öntözik.
Öntünk gazdát, asszonyt kedves leányával:
Várunk piros tojást, de azt is párjával.
Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni,
Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni.
 
Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával.
Teljék a tarisznya szép, piros tojással!
 
E húsvét ünnepnek második reggelén
Tudják azt már maguk, mért jöttem ide én.
Hamar hát előmbe, százszorszép leányok,
Piros rózsavizem hadd öntözzem rátok!
Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok,
Emlékül néhány szép piros tojást kapok.
 
Én kis kertészlegény vagyok:
Virágokat locsolgatok.
Azt hallottam, hogy egy rózsa
El akar hervadni.
Szabad megöntözni?
 
Jó reggelt, angyalkánk!
Látjuk, már vártál ránk.
Eljöttünk, hogy meglocsoljunk,
ha mást nem, a torkunkat,
a jókedvnek könnyű pírja
borítsa el arcodat.
Szép vagy, szép vagy, mint egy angyal,
ne váljunk el hát haraggal,
beesett a hónunk alja:
elő a bort, nosza rajta!
 
Zölderdőben jártam,
Kicsi medvét láttam,
Szereti a mézet,
Add ide a pénzed!
 
Kinyílott az aranyeső
Én voltam ma a legelső,
aki kora reggel
locsolkodni kelt fel
Minden szőke, barna lány,
Mint a piros tulipán
Virulva-viruljon
Rózsapermet hulljon.
Íme, itt a kölni
Szabad-e locsolni?
 
Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.
 
Húsvét másodnapján az jutott eszembe,
Egy üveg rózsavizet vettem a kezembe.
Elindultam vele lányokat locsolni,
Lányokat locsolni, piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok, ha nem sajnáljátok,
Hogyha sajnáljátok,
licskes-lucskos legyen a szoknyátok!
 
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.
 
Nyalka legény vagyok,
Lányokhoz indulok.
Mert ma minden lánynak
Rózsavizet hozok.
Megöntözöm őket,
Mint a virágokat,
Nem venném lelkemre,
Hogy elhervadjanak.
Ám e fontos munkám
Ingyen nem tehetem,
Cserébe a hímes tojást
Sorra ide kérem.
 
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tojással!
 
Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörű virágok!
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok e szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívemből kívánom, kegyelem magának!
 
Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
 
Ebben a ház udvarában szép kis bimbó no.
Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő!
Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére,
Istentől azt kérem, piros tojás a bérem!
Szabad-e locsolni?
 
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!
 
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
 
Én még kicsi vagyok,
Verset ezért nem is tudok,
De majd jönnek a nagyok,
Aztán majd mondanak azok.
 
Zöld erdőben jártam,
Két őzikét láttam,
Az egyik kacsintott,
kérem a forintot!
 
Locsolni jöttem, nem titkolom,
Szép szokás ez, úgy gondolom.
Múljon vizemtől a téli álom,
Bizony most én ezt kívánom.
Ha a hatása múlik is esztendőre,
Ígérem, itt leszek jövőre.
S nem adok az illendőre,
Locsolok kérdezés nélkül, nyakra, főre.
 
Zöld erdőben jártam,
Sok szép leányt láttam,
Szedték az egrest,
Ide az ezrest!
 
E szép ajtón bekopognék,
Ha nem bánják, locsolkodnék
Öntök asszonyt lányával,
Várok tojást párjával.
Ha pedig sajnáljátok,
Mindjárt porrá áztok,
Mert kölni helyett
Vizet öntök rátok!
 
Rigmust mondok,
Tojást várok,
Ha nem adnak,
Odébb állok.
 
E szép házba nyitottam,
Nefelejcset találtam,
Nem hagyhatom hervadni,
Meg szabad-e locsolni?
 
Rózsavíz a kezembe,
Hadd öntsem a fejedre!
 
Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörű virágok!
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok e szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívből kívánom, kegyelem magának!
 
Szép lányokat kergetek,
Az én kölnim permetez.
Jó dolog a locsolás!
Ide a piros tojást!
 
Itt vagyok,
Friss vagyok,
Máris sorba állok!
Csak egy kicsit meglocsollak,
Aztán odébb állok.
 
Locsoláskor arról szól a fáma,
Hogy minden leány örüljön máma.
Az örömöt én is csak növelni jöttem,
Mint megannyian előttem, s mögöttem.
Az életről szólnak e napok,
De életvizet sajna, sehol sem kapok.
Vettem hát kristályvizet, s hoztam azt magammal,
Gondolom, ezt itt sem fogadják haraggal.
Ennek tehát illata nincsen,
De tiszta szívvel adom, ez minden.
Versem végéről nem feledhetem a kérdést,
de ide az bizony nem rímel,
Így hát külön teszem fel:
Szabad-e locsolni?
 
Zöld erdőben jártam,
hol sok furcsa dolgot láttam.
Voltak ott illatfelhőben lebegő leányok,
No meg nyulak által hozott piros tojások
Sok legény kezében kölnivízzel szaladt,
S ki túl gyorsan,
Annak nadrágjában csak törött tojás maradt.
Én nem vagyok sietős, s furcsa bár a világ,
Előttem mégis itt van egy csodás virág.
Locsolással vetnék gátat az múlandóságnak,
Ha ez tettem megfelelne eme szép leánynak.
 
Húsvét másnapját
örömmel köszöntjük,
Ha tojást nem adnak,
Mindnyájat leöntjük.
Íme itt a kölni!
Szabad-e locsolni?
 
Öntözzük, öntözzük,
Hagy legyen frissecske!
Így lesz a leányból
Szép piros menyecske!
 
Húsvét másodnapján az jutott eszembe:
Csapot, vízipuskát vettem a kezembe.
Elindultam véle hímes tojást szedni.
Adjatok hát, lányok, ha nem sajnáljátok!
Mert ha sajnáljátok, vízipuskám készen:
Ablakidon betartom, nyoszolyádra zúdítom.
Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával.
Teljék a tarisznya szép piros tojással!
 
Szépen kérem az apját,
De még szebben az anyját:
Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját!
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka,
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza.
Szabad-e locsolni?
 
Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája.
Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből
Az illatozó rózsák virágos kertjéből.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.
 
Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.

Én kis morzsa,
Gyenge rózsa,
Gyenge dejákocska,
Én most jöttem hírmondani,
Krisztus királyt hirdetni.
Váccsák meg lejányitok
Egy szép piros tojásval,
Mind Krisztus urunk megváltotta
Széjes e világot vérivel.
 
Cserebura nádikó,
Bújj elo te Nyuszikó!
Adjál tojást eleget,
Pirosat ám, de frisset!
 
Biri, biri bárány,
Alig áll a lábán.
Kiviszik a zöld mezőre,
Édes fűre, legelőre.
 
Birka, barka, berkenye,
Eljött húsvét reggele.
Rózsavizet Erzsónak,
Piros tojást Ferkónak!
 
Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra:
Kezdődik a locsolás –
Nekem is jut egy tojás.
 
Locsolózni járok,
Piros tojást várok:
Ákombákom, mákom –
A húszast nem bánom!
Szabad-e locsolni?
 
Húsvét napja ma vagyon,
Tyúkot üssenek agyon,
Bor legyen az asztalon,
Kalács ide, mákos,
Forint ide, páros!
Szabad-e locsolni?
 
Húsvét másodnapján
az jutott eszembe,
Locsolóvizet vegyek a kezembe.
Megöntözzek vele
egy árva ibolyát,
És cserébe kapjak érte
egy hímes tojást.
 
KÉK erdőben jártam, ZÖLD ibolyát láttam,
Szemészetre holnap mennék, de most még azért locsolkodnék...
 
Zöld erdőben jártam, akácfára másztam,
kiszakadt a LEVIS-em, kifigyelt a ...
 
Biciklivel érkeztem, negyven métert fékeztem
Kiszakadt a nadrágom, kifigyelt a ... tojásom.
Szabad-e locsolni?
 
Én most verssel nem készültem,
De hogy el ne hervadozzál, beraklak a zuhany alá.
 
Ajtó mellett állok
Piros tojást várok
Ha nem adtok piros tojást,
Oda is pisálok
 
Zöld erdőben jártam, részeg vagyok, hánytam
Most el fogok dőlni, nesze bazzeg, kölni!
 
Sivatagban jár a teve, tele van a töke vele
Nálam van a töke leve, meglocsolhatlak-e vele?
 
Anyám tyúkja b...ik tojni
Azér jöttem locsolkodni
 
Zöld erdőben jártam,, elszállott egy sirály,
Locsolkodni jöttem, Hö, király!
 
Zöld erdőben jártam, Zöld levelet láttam.
Elszívtam! Bejött!
 
Zöld erdőben jártam véled, kezem erre-arra téved
Úgy éreztem, nem vagy nedves, meglocsolhatlak-e kedves?
 
Józsi vagyok, szép és laza
Locsoljak vagy menjek haza?
 
Trágyadombon él a bögöly
meglocsollak meg ne dögölj.
 
Árok partján döglött ló.
Én vagyok a locsoló.
 
Tele van a hajad kosszal,
Meglocsollak Domestos-szal.
 
Falu végén templom, locsoljak-e? Nemtom.
Falu végén megint templom, locsoljak-e? Megint nemtom.
 
Van nálam egy kölnisüveg, métereset spriccel,
Mivel ilyen rakoncátlan, lezártam egy sliccel!
 
Ól sarkában disznó röfög,
meglocsollak, aztán döfök.
 
Zölderdőben piros tojás, ibolya meg minden,
Fogadjunk, hogy ha ott megállsz, eltalállak innen!
 
Húsvét napján azt kívánom,
legyen rúzsos a tojásom !
 
Te vagy az, ki nekem maradt,
meglocsollak, dőljél hanyatt !
 
Kék az ibolya, kék az ég,
kék a tököm, mi köll még ?
 
Zöld erdőben nem jártam, kék ibolyát nem láttam
Nem akart hervadni, nem-e kell locsolni?
 
Piros tojás, fehér nyuszi, ez mind csak maszlag!
Gyere kislány, meglocsollak, oszt utána ... megbeszéljük.
 
Én verset nem tudok, azt mondjanak a kicsik,
és csak azért jöttem, hogy igyak egy kicsit.
 
Én még kicsi vagyok, Verset ezért nem is tudok
De majd jönnek a nagyok, Aztán majd mondanak azok
 
Húsvét van, odakinn, mosolyog az ég is,
Adjanak egy ezrest, mosolygok majd én is!
 
Zöld erdőben jártam,, két őzikét láttam,
Az egyik kacsintott, kérem a forintot!
 
Zöld a moha, zöld a páfrány,
Meglocsollak házisárkány.
 
Van nekem egy csíkos gatyám, abban van az én ceruzám,
Minden este írok vele, mégse kopik el a hegye.
Piros tojás, kék tojás, nekem is van két tojás,
Föl a szoknyát, le a bugyit, hadd locsoljam meg a nyuszit.
 
Ződ erdőbe vótam
Adj egy sört, oszt jó van.
 
Egy tök, két tök, három tök, négy tök,
Nem tökölök - Öntök.
 
Zúg a traktor, szánt az eke,
Elvtársnő, locsolhatok-e?
 
Van nekem egy kis locsolóm, kölni nincsen benne,
Ha én azt most elővenném, nagy röhögés lenne.
De én azt nem teszem, mert kezemben a kölni!
Locsolni jöttem, nem pedig tökölni!
 
Van nálam egy kis pacsuli, leloccsintom magát
Ha egy kicsi mázlija van, szereti a szagát
 
Vencel téren jártam, nagy tömeget láttam
Nem akart oszolni, szabad-e locsolni?
 
Sivatagban él a teve,
locsolkodni jöttem, he-he.
 
Házunk előtt nagy a fű, nem fogja a kasza.
Locsoljon meg titeket az apátok.
 
Az én kedves locsolómra, 2 tojás van festve,
Akit vele meglocsolok, elmehet az GYES-re.
 
Nem vagyok én nyuszi, kell nekem a puszi!
Gombold ki a blúzocskádat, hadd locsolom dombocskádat!
 
Én kis kertész legény vagyok,
Magam után szagot hagyok.
 
Szeged felől jön a gőzös,
Oda öntök, ahol szőrös.
 
Én ma már nem teszek-veszek,
egész nap csak sonkát eszek.
Nyuszikával piálgatok,
áldott Húsvétot kívánok!
 
Eljön az este, éjfélt üt az óra,
gondolj rám csak egy pillanatra!
Esti szellő szárnyán repül az üzenet:
Kellemes húsvéti ünnepeket!

Küld be te is kedvenc locsolóversed. 
Email:orokigazsagok@orokigazsagok.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése